Προσφέρουμε αξιόπιστες τεχνικές υπηρεσίες, παρέχοντας γρήγορα, με συνέπεια και σε οικονομικές τιμές, μοναδικές λύσεις σε κτιριακά έργα και έργα υποδομής.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Την μελέτη και κατασκευή δομικών έργων για κάθε χρήση

Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών

Την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών για κατασκευές μικρής κλίμακας

Έκδοση αδειών για επιχειρήσεις

Την εκπόνηση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών με σκοπό την έκδοση αδειών λειτουργίας για επιχειρήσεις

Κατασκευή & Επίβλεψη Κτιρίων

Την συντήρηση, τον έλεγχο στατικής επάρκειας και αποκατάστασης δομικών στοιχείων και κατασκευών

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Την τακτοποίηση αυθαιρέτου κτιρίου ή μέρους αυθαιρεσιών σε αυτό και έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης μηχανικού

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Eνεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και μελέτη ενεργειακής απόδοσης, καθώς και της έκδοσης των ανάλογων πιστοποιητικών

Τοπογραφικά

Tην τοπογραφική αποτύπωση, χωροστάθμηση και χάραξη οικοπέδου και δομικών κατασκευών

Κτηματολόγιο

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και δηλώσεις κτηματολογίου και γενικότερα μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη τεχνική λύση για έργα πολιτικού μηχανικού